22 Ocak 2019 Salı

Misyon ve stratejinizi " Balanced Scorecard " ile Ölçülebilir Hale Getirebilirsiniz...


Balanced Scorecard (Dengeli Karne, Kurumsal Karne) bir şirketin misyon ve stratejisinin fiziksel olarak ölçülür hale dönüştürülerek ifade edilmesidir.

Sürdürülebilir bütünsel iyileştirme amaçlı,"Gelişim Yönetimi Danışmanlık
Hizmetimizde"Kurumsal Karne / Balance Score Card" yazılım programi ile uygulamalar için  kolaylaştırıcı (katalizör) destek hizmeti sunuyoruz.

Balanced Score Card , Robert Kaplan ve David Norton’un geliştirdiği bir şirket karneleme sistemidir.Yalnızca finansal ölçütlere bakarak performans değerlendirilmesinin şirketlerin gelecekte oluşturabileceği değeri engelleyebileceği görülmüş, ölçütlerin daha dengelenmiş (balanced) bir şekilde belirlenmesine karar verilmiştir. 
Bu dengeleme ;Finans,Müşteri,İç Süreç, Öğrenme ve Gelişme olarak dört ana başlıkta toplanmıştır. Kuruma özel başlıklar ilave edilebilmektedir. 
Balanced scorecard, bir şirketin stratejisinin anlaşılabilir performans kriterleri ile ifade edilmesini sağlar ve doğru bir çerçevede stratejiyi yönetmeyi kolaylaştırır.Bu noktada performans kriterlerinin çok iyi incelenip belirlenmesi gerekmektedir. Scorecard ile finansal sonuçları takip ederken, gelecekteki büyümeyi ölçebilecek maddi olmayan kıymetleri de gözlememizi sağlar. Dengeli karneleme yöntemine sıcak bakan firmalar genel olarak kısa vadeli politikalardan uzak firmalardır. Maliyetleri düşürüp, düşük fiyatla rekabet edelim demek yerine müşteriye özel katma değer ürün ve hizmet üreterek büyümeyi amaçlarlar. Bu doğrultuda şirketler balanced scorecard’ı kaliteli büyüme stratejilerini yönetmek içinde kullanabilirler.

Özet olarak; Balanced scorecard sadece bir ölçü sistemi olarak görülmemelidir. Yönetim sürecinin merkezinde kullanılan bir uygulamadır. Balanced scorecard’ın gerçek gücü bir yönetim sistemi olarak kullanıldığı zaman anlaşılır.  


Bu sistemi uygulamak size başlıca şu faydaları sağlayabilir;   
  • Kurumsal stratejinin açıkça belirtilmesi ve fikir birliği sağlanması
  • Stratejinin tüm organizasyon çapında yayılması
  • Stratejik amaçların uzun dönemli hedefler ve yıllık bütçe ile bağlantılarının sağlanması
  • Stratejiyi değerlendirmek ve geliştirmek için gereken bilgi desteğinin sağlanması
  • Şirket değerinin belirlenmesi ve arttırılmasında , önemli bir mekanizma oluşturmanın sağlanması

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

BİLGİ TOPLUMUNDAN DÜŞ TOPLUMUNA GEÇİŞ BAŞLADI

  Merhaba,  2004 yılından itibaren devam eden , kurumsal gelişim yönetimi çalışmalarımi  www.bdmajans.com sayfamıza aktarmis bulunuyorum. Bu...