Yayınlar

ISO 9001-2015 Kalite Yönetim SistemiISO -9001-2008 standardı kullanıcılarından hedef belirlenmesi istenmekte idi. Ancak, yapı analizi ve bu yapı analizine dayalı planlama yapma isteği çok net olarak belirlenmemekte idi. 

ISO 9001-2015 standardı ile stratejik amaç ve hedefleri , stratejik planı olan ve stratejik planlamadaki engeller (riskleri) ve fırsatları yönetmekle ilgili bir yapı ortaya konulması istenmektedir.

ISO 9001-2015 standardına, planlamanın yönetim sistemi hedeflerini gerçekleştirmesi için stratejik planlama yapılması gerekliliği eklenmiştir.

Stratejik planlama ile kuruluşu tanıma, güçlü ve zayıf yönlerin analizi, durum analizi gibi çalışmalar, standardın ruhuna işlemiş, hedef, amaç, vizyon, misyon düzenlemeleri ile bu amaca yönelik bir planlama ruhu beklenmektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri

-Liderlik
-Müşteri Odaklılık
-Çalışanların Katılımı
-Süreç Yaklaşımı
-İyileştirme
-Karar vermede gerçekçi yaklaşım
-İlişki Yönetimi

Yeni yaklaşımda, sekiz temel kalite prensibi yediye indirilmiştir.

Yönetim sistemi yaklaşımı, “ proses yaklaşımı” içerisinde işlenmiştir.
Tedarikçiler ile karşılıklı faydaya dayalı ilişkiler prensibi, kuruluşu ilgilendiren tüm paydaşları içerecek şekilde “ İlişki Yönetimi” prensibi ile tarif edilmiştir.
Sürekli iyileştirme prensibi genel anlamda iyileştirme olarak alınmıştır.

ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sisteminin etkin kullanımı ile kazanımlar   

-Sektörlerinde rekabet güçlerinin artması
-Müşteri ihtiyaçlarının maksimum düzeyde karşılanabilmesi
-Daha verimli çalışma (işletme kaynaklarından tasarruf)
-Hataları azaltan ve karlılığı arttıran iyileştirilmiş proses performansı
-Daha verimli iş süreçleri ile daha fazla katılım sağlayan personel
-Daha iyi müşteri hizmeti ile daha yüksek değerli müşteriler kazanılması
-Standarda uygunluğun kanıtlanması ile daha fazla kurumsal fırsat

Mevcut Standardın yeni versiyona uyarlanması

-ISO 9001’ in yeni versiyonunun çıkış noktası KYS ‘ yi destekleyen iç ve dış tarafları belirlemektedir.
-Uygulamalar  ve oluşturulan yeni yapı revizyon gerekliliklerine uygun hale getirilmelidir.
-Yeni tanımlamaları karşılayacak, yeni yapıya uygun dökümantasyon oluşturulmalı.
-Risk tabanlı yaklaşım için temel bilgi düzeyi geliştirilmeli.                       
-Proses yaklaşımları temel alınarak, yönetim sistemindeki eksiklikler gözden geçirilmelidir.
-ISO 9001-2015 ‘ in öngördüğü birçok bölüm risk temelli dökümante edilmiş olup, kuruluşlar  “ Risk Yönetim Planı “ oluşturmalı ve uygulamaları risk tabanlı oluşturulan dökümanlar kullanılmalıdır.

Revizyonun Amacı :                                       

-İlgiyi ve işe yararlılığı sürdürmek
-Diğer  yönetim sistemleri ile entegre edilebilirliği sağlamak
-Kurumsal yönetim için etkin yaklaşım sağlamak
-Kullanıcı grupların ihtiyaçlarının karşılanmasını güven altına almak
-Müşterilerin memnun edilme yeteneğini arttırmak
-Bürokrasiye azaltmak

2015 Değişiklikleri:

-Risk konsepti, standardın geneline işlemiştir.
-Ürün yerini, “Ürün ve Hizmet” ifadesine bırakmıştır.
-“Doküman” ve “ Kayıt “ yerine, “ Yazılı bilgi” veya “ Dökümante  Edilmiş Bilgi “ gelmiştir.
-“ Kalite El kitabı “ , gereksinimini ortadan kaldırmıştır.

- Proses yaklaşımı, girdiler, işlem, çıktılar ve önlemlerde dahil olmak üzere daha bağlayıcı bir gerekliliktir.
- “ Kuruluş Bağlamı” ilave edilmiştir. KYS ‘nin tasarımı için çerçeve yaklaşımı ifade edilmektedir.
-“Yönetim Temsilcisi” anlayışı kalkmıştır.

Ne Yapılmalı ?

-Danışmanlık desteği alarak, en az on yıllık uygulamayı kapsayacak şekilde ISO 9001-2015 de neler değişti tam olarak öğrenin.
-Kuruluşunuzun önemli değişiklikleri öğrendiğini ve anladığını güvence altına alın.
-Yeni değişiklikleri ve şartları uygulamak için ilerden geriye doğru bir plan oluşturun.
-Yeni standardın bütün avantajlarından faydalanmak için planlama yapın.
-Sistem revizyonu için danışmanlık ve eğitim alın.
-Mevcut dökümanlarınızı 2015 değişikliklerini dikkate alarak güncelleyin.Misyon ve stratejinizi " Balanced Scorecard " ile Ölçülebilir Hale Getirebilirsiniz...Balanced Scorecard (Dengeli Karne, Kurumsal Karne) bir şirketin misyon ve stratejisinin fiziksel olarak ölçülür hale dönüştürülerek ifade edilmesidir.

Sürdürülebilir bütünsel iyileştirme amaçlı,"Gelişim Yönetimi Danışmanlık
Hizmetimizde"Kurumsal Karne / Balance Score Card" yazılım programi ile uygulamalar için  kolaylaştırıcı (katalizör) destek hizmeti sunuyoruz.

Balanced Score Card , Robert Kaplan ve David Norton’un geliştirdiği bir şirket karneleme sistemidir.Yalnızca finansal ölçütlere bakarak performans değerlendirilmesinin şirketlerin gelecekte oluşturabileceği değeri engelleyebileceği görülmüş, ölçütlerin daha dengelenmiş (balanced) bir şekilde belirlenmesine karar verilmiştir. 
Bu dengeleme ;Finans,Müşteri,İç Süreç, Öğrenme ve Gelişme olarak dört ana başlıkta toplanmıştır. Kuruma özel başlıklar ilave edilebilmektedir. 
Balanced scorecard, bir şirketin stratejisinin anlaşılabilir performans kriterleri ile ifade edilmesini sağlar ve doğru bir çerçevede stratejiyi yönetmeyi kolaylaştırır.Bu noktada performans kriterlerinin çok iyi incelenip belirlenmesi gerekmektedir. Scorecard ile finansal sonuçları takip ederken, gelecekteki büyümeyi ölçebilecek maddi olmayan kıymetleri de gözlememizi sağlar. Dengeli karneleme yöntemine sıcak bakan firmalar genel olarak kısa vadeli politikalardan uzak firmalardır. Maliyetleri düşürüp, düşük fiyatla rekabet edelim demek yerine müşteriye özel katma değer ürün ve hizmet üreterek büyümeyi amaçlarlar. Bu doğrultuda şirketler balanced scorecard’ı kaliteli büyüme stratejilerini yönetmek içinde kullanabilirler.

Özet olarak; Balanced scorecard sadece bir ölçü sistemi olarak görülmemelidir. Yönetim sürecinin merkezinde kullanılan bir uygulamadır. Balanced scorecard’ın gerçek gücü bir yönetim sistemi olarak kullanıldığı zaman anlaşılır.  


Bu sistemi uygulamak size başlıca şu faydaları sağlayabilir;   
  • Kurumsal stratejinin açıkça belirtilmesi ve fikir birliği sağlanması
  • Stratejinin tüm organizasyon çapında yayılması
  • Stratejik amaçların uzun dönemli hedefler ve yıllık bütçe ile bağlantılarının sağlanması
  • Stratejiyi değerlendirmek ve geliştirmek için gereken bilgi desteğinin sağlanması
  • Şirket değerinin belirlenmesi ve arttırılmasında , önemli bir mekanizma oluşturmanın sağlanması


Değişmeyen Tek Şey Değişim İken ; 

Bir gün,her şeyi olmasa da bir şeyleri yada pek çok şeyi değiştirmek isteriz. Sahne değişirken,değişmez isek; bize uymayan pek çok şeye katlanmak zorunda kalırız. 


Katlanmak ise yaratıcılığı yok eder, bir çeşit enerji sömürücü hayatınıza girmiş olur. 


Bilirsiniz,hissedersiniz; kulağınıza tılsımcılar fısıldar durur, "Değiştir, değiştirmelisin, senin için daha iyi olacak." diye...Düşlerinizin peşinden gittiğinizde, canlanmaya başlarsınız. Sanki, gençlik iksiri almış gibi olursunuz. Kimileri için hedefleri, oluşturdukları büyük resim olabildiğince nettir.


Bazıları ise içlerinde çok güçlü bir potansiyel olduğu halde, Düşler ülkesi'ne kadar uzanan bir içsel keşif yolculuğu yaşarlar. Düşler ülkesinden sırt çantalarında bir çok hediye ile aramıza dönerler.


Bu esnada kendileri için en değerli armağan olan gerçek yaşam amaçlarını da bulmuşlardır. Bu hediyelerin manevi değeri çok büyüktür. 


Masalimsı yolculuk ; düşünülmeyen , söylenmeyen yada dile getirilmemiş pek çok gerçeği bize sunar.


Ruhsar ve arkadaşları pek çoğumuzun düşlediği yolculuğu yaptılar. 


Onlar benim bu dünyadaki tılsımcılarım... Tılsımlarını sizinle paylaşmama izin verdikleri için onlara minnettarım. 


Öykümüzün devamını ikinci kitabımda sizlerle paylaşmış olacağım.


Sevgilerimle...


Münevver OLCAYSOY 


 


              PANDEMİ SONRASI DÖNEM İÇİN FÜTÜRÜSTİK KONSER KIYAFETİ TASARIMI
Katılımcı, ziyaretçi ve çalışan sağlığının korunması adına fuar tarihlerinin dünya genelinde yeniden düzenlendiği bu dönemi avantaja çevirmek elinizde!

Sadece bir Daft Punk konserinde giyilmesi durumunda şaşkınlık yaratmayacak bu uzay giysisi, kalabalık barlarda, mekanlarda ve konser salonlarında omuz omuza olduğunuzda sizi virüslerden koruyan bir havalandırma sistemine sahip.

Elbisenin dizaynı Los Angeles merkezli konser tasarım stüdyosu Production Club'a ait. Bu kıyafet sayesinde konserlere gidecek kişilerin güvenliği amaçlanıyor.

‘Micrashell’ ismi verilen bu kıyafet, kaskıyla ve giysinin materyali ile birlikte koruyuculuk sağlıyor ayrıca konsere uygun olması açısından led ışıklı. Şirketin belirttiğine göre bu kıyafet, herkesin konserlere güvenli bir şekilde katılmalarını sağlayacak.

Giyilecek kıyafetin koruma özelliğinin yanında, renkli ve modaya uygun bir tasarımının olması da amaçlanıyor.

Production Club, üretim sürecinin uzun ve yorucu olmasını engellemek adına ise; bir mobil uygulama aracılığıyla kullanıcının akıllı telefonuna entegre edilebilen, güvenlik özellikleri açısından iyi olmanın yanısıra daha basit bir teknolojiyi de içeren bir ürün tasarlıyor. Ayrıca bu ürünü mümkün olan en kısa sürede seri üretime geçirmek istiyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

BİLGİ TOPLUMUNDAN DÜŞ TOPLUMUNA GEÇİŞ BAŞLADI

  Merhaba,  2004 yılından itibaren devam eden , kurumsal gelişim yönetimi çalışmalarımi  www.bdmajans.com sayfamıza aktarmis bulunuyorum. Bu...