Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Ocak, 2019 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Misyon ve stratejinizi " Balanced Scorecard " ile Ölçülebilir Hale Getirebilirsiniz...

Balanced Scorecard (Dengeli Karne, Kurumsal Karne) bir şirketin misyon ve stratejisinin fiziksel olarak ölçülür hale dönüştürülerek ifade edilmesidir. Sürdürülebilir bütünsel iyileştirme amaçlı,"Gelişim Yönetimi Danışmanlık Hizmetimizde "Kurumsal Karne / Balance Score Card" yazılım programi ile uygulamalar için  kolaylaştırıcı (katalizör) destek hizmeti sunuyoruz. Balanced Score Card , Robert Kaplan ve David Norton’un geliştirdiği bir şirket karneleme sistemidir.Yalnızca finansal ölçütlere bakarak performans değerlendirilmesinin şirketlerin gelecekte oluşturabileceği değeri engelleyebileceği görülmüş, ölçütlerin daha dengelenmiş (balanced) bir şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.  Bu dengeleme ;Finans,Müşteri,İç Süreç, Öğrenme ve Gelişme olarak dört ana başlıkta toplanmıştır.  Kuruma özel başlıklar ilave edilebilmektedir.  Balanced scorecard, bir şirketin stratejisinin anlaşılabilir performans kriterleri ile ifade edilmesini sağlar ve doğru bir çerçev

2019 yılında, İşletmelere Destek Yağacak...

Hibe ve destekler artarak devam ediyor. Gerek kurum içi yenilik fikirleri, gerekse girişimci adaylarının istihdam sağlayacak bir çok iş ve yenilik fikri bilgisizlikten dolayı yok oluyor.  Yerli üretime öncelik var. Yerlileştirme , millileştirme politikasının bir gereği olarak, Kosgeb bu konuya odaklanıyor. Katma değeri yüksek ürün üretmek , istihdam sağlamak ve ihracat yapmak desteklenecek firmalar için önemli bir kriter olacak.  Hibe ve destekler konusunda sürekli takipte kalmak , her fırsatı değerlendirecek bir iş desteği almak firmalara ve girişimci adaylara önemli kazançlar sağlayacaktır.