Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Ağustos, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

ISO 9001-2015 Standart Gereklilikleri

ISO -9001-2008 standardı kullanıcılarından hedef belirlenmesi istenmekte idi. Ancak, yapı analizi ve bu yapı analizine dayalı planlama yapma isteği çok net olarak belirlenmemekte idi.  ISO 9001-2015 standardı ile stratejik amaç ve hedefleri , stratejik planı olan ve stratejik planlamadaki engeller (riskleri) ve fırsatları yönetmekle ilgili bir yapı ortaya konulması istenmektedir. ISO 9001-2015 standardına, planlamanın yönetim sistemi hedeflerini gerçekleştirmesi için stratejik planlama yapılması gerekliliği eklenmiştir. Stratejik planlama ile kuruluşu tanıma, güçlü ve zayıf yönlerin analizi, durum analizi gibi çalışmalar, standardın ruhuna işlemiş, hedef, amaç, vizyon, misyon düzenlemeleri ile bu amaca yönelik bir planlama ruhu beklenmektedir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri -Liderlik -Müşteri Odaklılık -Çalışanların Katılımı -Süreç Yaklaşımı -İyileştirme -Karar vermede gerçekçi yaklaşım -İlişki Yönetimi Yeni yaklaşımda, sekiz temel kalit