Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Ocak, 2015 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Hızlı Büyüyen Küçük ve Orta Ölçekli firmalarda Pazarlama Başarısı ...

Hızlı büyüyen küçük ve orta ölçekli ( KOBİ) firmalarda, pazarlama başarısı (Marketing success in Growth SMEs , Warwick İşletme okulu'nda David Storey) ismini taşıyan ve "yaşayan" şirketlerle gerçekleştirilen ilginç durum çalışmalarına dayanan raporda, dokuz temel ders çıkarılmış. 25 yıllık iş tecrübelerim ve yaşanmışlıklar aşağıda görülen tavsiyelerin ne kadar yerinde olduğunu bizzat görmemi sağlamıştır. Bu nedenle, bu çıkarımları sizlerle paylaşmak istedim. Bazen bildiklerimizi yeniden hatırlatılmasını yada bir şekilde teyit ettirmek isteriz. Böylece yeniden bir sağlama yapılmış olunur. Profesyonellerden tavsiyeler alın: Dışarıdan bir profesyonel, pazarlamanın önemi üzerine şirkette katalizör görevi görebilir. Temel teknikleri kullanın : Basitçe, ihtiyacınız olan basit ve temel tekniklerdir. Tüm ihtiyacınız pazarı bölümlere ayırmak ya da var olan bilgiyi etkili kullanmak olabilir. Müşterilere odaklanın: Bunu yaparken müşterilerin gerçekten istediği şeyleri daha

2015 Yılında önemi artacak, C- Seviye pozisyonlar

2015 yılında, ortaya çıkacak yeni üst düzey pozisyonları belirlendi. Sözkonusu pozisyonlar ; Gelir Yönetimi Grup Başkanlığı Inovasyon Grup Başkanlığı Sosyal Sorumluluk Grup Başkanlığı Fon Geliştirme Grup Başkanlığı Risk Yönetimi Grup Başkanlığı Bilgi Güvenliği Grup Başkanlığı Dijital Grup Başkanlığı Şöyle bir düşünüldüğünde, küresel rekabet edebilirlik için için nerede ise hepside olmazsa olmazlardan. Küçük , büyük tüm şirketler kendi çapında bu birimleri mikro ölçekte de olsa oluşturmalı yada bu alanlarda dış hizmet desteği almalı.. Düşündüğüm bu yeniliklerin, üst düzey yönetici yerleştirme şirketi Korn FERRY tarafından da doğrulandığını öğrenince sizlerle paylaşmadan edemedim. Sürdürülebilir, kazanç ve iyileştirmelerle geçen bir yıl dileği ile... Münevver OLCAYSOY

Yeni yıl ve Yeni başlangıçlar üzerine...

Şirketlerde yıl sonu değerlendirmeleri sonunda, daha iyi sonuçlar için yapılabilecekler üzerine düşünülür, yeni yılın hedefleri belirlenir. 25 yıllık iş tecrübem , araştırmalarım ve şirket yönetim izlenimlerimden edindiğim sonuçlar, son derece kayda değer ve net oldu. İzlenimlerimde, ne yapıldığı ve ne elde edildiği açık ve kesindi. Başarılı ve başarısız şirketlerin özellikleri ve yapılanlar birbirine çok benziyordu. Başarılı şirketlerin vazgeçemediği üç önemli konu ; Strateji , Pazarlama ve Ekipler idi. Büyük başarılar için yalnızca bu konularla ilgilenmek tabii ki yeterli değil, diğer konularda da iyi işler yaparken bu üç konu da özel çalışmalar harika sonuçlar yaratıyordu. Yeni hedefler belirlemenin yanında, gerçekten ne kadar iyi olduğumuz konusunda üçüncü göz değerlendirmesinden geçmek, yapısal iyileştirme konusunda birinci adım olmalı... Üçüncü göz denetimi sonunda, " Gelişim Yönetimi Danışmanı"  şirket gelişim ekibi ile işbirliği içerisinde çalışmalıdır.