Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Haziran, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Yeni Fırsatlar

Bu günlerde , küçük ve orta ölçekli firmalara (KOBİ’lere) bir çok devlet desteği var. Ancak, kobilerin gelişmesi için yalnız desteklerden faydalanmak,sürdürülebilir karlılığı ve verimli çalışmayı sağlamaya yeterli olmayacaktır. En son tarihli Kosgeb-kobi gel proje çağrılarında, görüldüğü gibi firmaların son iki –üç yıl içinde net satış hasılatlarını,karlılıklarını arttırmış olmaları şartı sözkonusudur. Gerçekte,bu şart  projenin yapılabilirliği,yürütebilirliği açısında bir çeşit teminatdır. Artan karlılığı sağlayabilen firma , proje sunduğu makama,“ Ben bu projeyi yürütebilir, ciromu , karlılığımı daha fazla arttırabilirim “ diyerek, destekden faydalananlar arasında olabilecektir. Olası tüm fırsatlardan faydalanabilmek için öncelikle KOBİ kendi gücünü(sürdürülebilir maksimum satış ve karlılığını ) arttırmak zorundadır.  Bu sebeple, üçüncü göz mevcut durum değerlendirme ve firmaya özgü gelişim programı hazırlanması, uygulanması , firmanın hedeflerine ulaşılabilmesi  a