30 Mayıs 2016 Pazartesi

Girişimcilik Destekleri

 
(1)   İşletme kuruluş giderleri için geri ödemesiz olarak 2.000 (iki bin) TL destek sağlanır.

(2) Kuruluş dönemi makina, techizat, ofis donanım ve yazılım desteği kapsamın-da, işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınan / alınacak makina, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak üst limiti 18.000 (on sekiz bin) TL destek sağlanır.

(3) İşletme Giderleri Desteği kapsamında, desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde gerçekleşen iş yeri kirası ve personel net ücretlerine yönelik olarak, aylık azami 5.000(beş bin) TL ve toplamda geri ödemesiz olarak 30.000 (otuz bin) TL destek sağlanır.

(5) Sabit Yatırım Desteği kapsamında, desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınacak makine, teçhizat ve yazılım için teminat karşılığı geri ödemeli olarak 100.000  (yüz bin) TL destek sağlanır.
16 Mayıs 2016 Pazartesi

Başarı ile tamamlanan , Güncel Çalışmalarımız...


1- Kurumsal Gelişim Hizmetleri 
 •  ISO 9001-2008 Sürekli İyileştirmeye Yönelik Sistem Kurma ve  Belgelendirme Danışmanlık Hizmeti
 •  T.S.E v.b diğer belgelendirme danışmanlık hizmetleri 
 •  Mevcut durum değerlendirme ( SWOT) analizi ve İnovasyon Yönetim  Hizmetleri
 •  Stratejik Planlama
 •  İhtiyaca yönelik, iş destek hizmetleri ( Dış ticaret-Pazar araştırma-  müşteri  ilişkileri yönetimi)
 •  Kosgeb -Tübitak - Ar-ge Proje Yazımı ve destek başvuru hizmetleri 
 •  İşletme koçluğu- Çalışan Motivasyonu  
2-  Kişisel Gelişim Hizmetleri 
 • Girişimcilik İş Planı Hazırlama
 • Girişimcilik Koçluk Hizmeti
 • Olumlu Gelecek Planlama
 • Planlamadan , Uygulamaya geçiş süreci çalışmaları 
 Sürdürülebilir kazanç, verimli ve mutlu çalışma için yanınızdayız...

 Gelişim Yönetimi Hizmetleri

Firmaların iş süreçlerine yenilikçi bir bakış açısı kazandırmayı hedefleyen Evobulut ile işbirliği anlaşmamız imzalandı...

Dijital dönüşüm çözüm ortağımız  Evobulut,  2004 yılında kurulmuş olup, firmalarımıza iş süreçlerinde bulut tabanlı teknolojik çözümler sunm...