Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Mayıs, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Girişimcilik Destekleri

  ( 1)   İşletme kuruluş giderleri için geri ödemesiz olarak 2.000 (iki bin) TL destek sağlanır. (2)  Kuruluş dönemi makina, techizat, ofis donanım ve yazılım desteği kapsamın-da, işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınan / alınacak makina, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak üst limiti 18.000 (on sekiz bin) TL destek sağlanır. (3) İşletme Giderleri Desteği kapsamında, desteğin başlangıç tarihi nden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde gerçekleşen iş yeri kirası ve personel net ücretlerine yönelik olarak, aylık azami 5.000(beş bin) TL ve toplamda geri ödemesiz olarak 30.000 (otuz bin) TL destek sağlanır. ( 5) Sabit Yatırım Desteği kapsamında, desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınacak makine, teçhizat ve yazılım için teminat karşılığı geri ödemeli olarak 100.000  (yüz bin) TL destek sağlanır.

Başarı ile tamamlanan , Güncel Çalışmalarımız...

1- Kurumsal Gelişim Hizmetleri   ISO 9001-2008 Sürekli İyileştirmeye Yönelik Sistem Kurma ve  Belgelendirme Danışmanlık Hizmeti  T.S.E v.b diğer belgelendirme danışmanlık hizmetleri   Mevcut durum değerlendirme ( SWOT) analizi ve İnovasyon Yönetim  Hizmetleri  Stratejik Planlama  İhtiyaca yönelik, iş destek hizmetleri (  Dış ticaret-Pazar araştırma-  müşteri  ilişkileri yönetimi)  Kosgeb -Tübitak - Ar-ge Proje Yazımı ve destek başvuru hizmetleri   İşletme koçluğu- Çalışan Motivasyonu   2-  Kişisel Gelişim Hizmetleri  Girişimcilik İş Planı Hazırlama Girişimcilik Koçluk Hizmeti Olumlu Gelecek Planlama Planlamadan , Uygulamaya geçiş süreci çalışmaları   Sürdürülebilir kazanç, verimli ve mutlu çalışma için yanınızdayız...  Gelişim Yönetimi Hizmetleri