13 Şubat 2016 Cumartesi

Biliyor muydunuz ?

TÜBİTAK –TEYDEB 1507 KOBİ AR-GE DESTEĞİ

Hibe Miktarı ve Avantajları Nelerdir?

Bir sene içerisinde verilen toplam desteğin miktarı, Türkiye genelinde 250 Milyon TL ile 500 Milyon TL arasındadır. Bu destegin ana amacı ülkemizin zenginlesmesi için olmazsa olmaz üretim faaliyetlerinin niteliginin arttırılmasıdır. Sirketiniz için daha fazla gelir ve kar elde etmenin yolu daha nitelikli , kaliteli ürün ve süreç gelistirmektir. Firmaya verilebilecek destek üst limiti 500000 TL olup, proje bütçesinin % 75 ‘i Tübitak tarafından karşılanmaktadır.

Desteklenen Ar-ge aşamaları ;

 • Kavram Geliştirme ( Araştırma)
 • Fizibilite Çalışması
 • Laboratuvar çalışması
 • Protatip Üretimi
 • Deneme üretimi ve tip testleri 
 • Mevcut ürünün kalitesini arttırmak
 • Yeni ürün geliştirmek
 • Mevcut ürün ve üretiminde üretim maliyetlerini düşürme
 • Dünyada var olan, Türkiye'ye ithal edilen ve Türkiye'de üretilmeyen bir ürünü kendi kaynakları ile geliştirmek protatip oluşturmak.
 • Üretim sürecinde geliştirme amaçlı yapılan otomasyon projeleri 


Ar-ge projesi kapsamında, aşağıdaki harcama kalemleri desteklenmektedir.

 • Personel giderleri (halihazırda çalısan ve/veya yeni alınacak personel)
 • Laboratuvar ve kalite kontrol için alet, teçhizat ve cihaz alımları
 • Gelistirilecek ürünün hammadde ve bilesen giderleri .Ürün denemesi için kullanılacak sarf malzemesi giderleri
 • Bilgisayar, yazılım ve yayın alımları
 • Danısmanlık hizmeti ve diger hizmet alımları

·         Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a baglı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluslarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri ve ürün analizi giderleri
·         Malzeme ve gelistirilecek ürünün hammadde giderleri

Yenilik yapmaya ilk adım olan bu proje destek programı sayesinde sadece hibe degil, aynı zamanda vergi konusunda da çok ciddi avantajlar elde edilmektedir: 5746 sayılı, ARGE kanunu ile TÜBİTAK tarafından onaylanan projelerin toplam bedeli üzerinden kurumlar vergisi matrahından indirim yapılmaktadır.

KOBİ  statüsünü aşan sanayi kuruluşları için TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-ge desteği sözkonusudur.Bir sonraki yazımızda , 1501 ar-ge desteğinden bahsedeceğiz...


9 Şubat 2016 Salı

Üç Ayda Şirketinizi Harekete Geçirin...


Sürdürülebilir kazanç ve marka değeri için her gün daha iyiye gidecek, yenilenmeye açık bir strateji belirlemek faydalı olacaktır. 

Çok başarılı şirketlerin vazgeçemediği, sürekli üzerinde çalıştıkları üç önemli konu şunlardır.

 • Strateji 
 • Pazarlama
 • Ekip
Pek çok araştırmanın sonucuna göre, şirket başarısını elinde tutan, bu üç faktördür. Bu kavramların iyi anlaşılmasının getireceği güç ve yorum, geleceğinizi belirleyecektir.

Bu üç kavrama odaklanmak demek ; ürün, finansman, nakit v.b konulara önem verilmediği anlamına gelmez. Bu konularda da başarılı olmak gerekli ancak tek başına yeterli olamamaktadır. Ancak, şirketler bu üç saplantıyı kaybettiklerinde heyecanlarını kaybederler.

Üst yönetimin bu konularda heyecanını yitirmesi çalışan performansını ve verimliliği olumsuz yönde etkileyecektir. 

Bir sonraki kısa bilgilendirmelerimiz; Sirket Stratejisi ve Akıllı Strateji Geliştirme üzerine olacaktır.Her gün yalnızca 8-10 dakika işinizi güçlendirecek, bilgileri anımsayarak,"Yenilik ve Gelişim Aktivasyonunuzu" güncel tutabilir , bildiklerinizi uygulama yeteneğinizi güçlendirebilirsiniz.

Kısa hatırlatmalar, büyümeyi hedefleyen küçük ve orta ölçekli şirketler kadar büyük olgunlaşmış şirketlerde çeviklik , canlılık ve inovasyon yeteneği  kazanılması için de faydalı olacaktır.

Keyifli, kazançlı çalışmalar dileriz. 

Münevver OLCAYSOY

Gelişim Yönetimi Danışmanı
Biliyor muydunuz ?

Devlet desteklerinden maksimum oranda faydalanabiliyorsanız, sürdürülebilir rekabet gücünüzü sağlayabiliyorsunuz demektir. Devlet hibe ve ...