Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Eylül, 2015 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

İmalatçı Kobilere Desteklerde Öncelik Verilecek..

2015-2018 yıllarını kapsayacak olan  KOBİ stratejisi ve eylem planı , Yüksek Planlama kurulunca kabul edildi ve resmi gazetede yayınlandı. KSEP 'in genel amacı küçük işletmelerin ihtiyaçlarına duyarlı iş ortamında , KOBİ 'lerin rekabet güçlerinin uluslararası düzeyde arttırılması ve Türkiye'nin ekonomik büyümesinde KOBİ'lerin katkısının yükseltilmesi olarak belirlendi. Eylem planı kapsamında desteklenen ve teşvik edilen konu başlıklarından bazıları ; Kurumsallaşma Markalaşma Sürdürülebilir kalite ve kazanç Ar-ge ve ürün ticarileştirme desteği İhracat ve İhracata bağlı kredi temini Ürün ve pazar eşleştirme hizmetleri Ortak ihtiyaçların, işbirliği ve güç birliği ile karşılanması Kümelenme çalışmaları Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip, çalışan istihdamının arttırılması Alacak Sigortası teminine yönelik ürün oluşturulması sağlanacak  E-Ticaret yaygınlaştırılacak Kobi 'ler rekabet güçlerini arttıracak her çalışma için desteklerden faydalanabilecek.