Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Şubat, 2015 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Yönetimde iyileştirme ve Markalaşma Üzerine...

Küçük ve Orta ölçekli firmaların desteklenmesine yönelik Kosgeb proje çağrısı ve gerekçeleri aşağıda belirtilmiştir. Dönemsel olarak açılan bu destek den, Küçük ve orta ölçekli firmalarımızın istifade edebilmesi dileği ile paylaşımda bulunuyorum. Konu 1:   KOBİ’lerin Yönetim Becerilerini ve Kurumsal Yetkinliklerini Geliştirmek Konu 2:   KOBİ’lerin Markaya Yönlendirilmesi UYARI:  İşletmeler belirlenen konulardan sadece biri için başvuru yapabilecektir. 2. Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar KOBİ’lerin sağlıklı bir biçimde büyüyebilmesi, daha uzun ömürlü olabilmesi ve ekonomideki etkinliklerinin attırıla bilmesi için özellikle yönetim becerilerinin ve kurumsal yetkinliklerinin geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir.  Bununla birlikte, günümüz inovasyon odaklı rekabet anlayışı dikkate alındığında; tüketici etkisi, mal ve hizmetlerin dünya pazarlarına ve yerel pazarlara markalanarak sunulmasının bir zorunluluk haline geldiği gerçeğinden hareketle, KOBİ’lerin uluslararası