Güncel Hibe ve Teşvik Programları

KOSGEB  GİRİŞİMCİLİĞİ  GELİŞTİRME  DESTEK  PROGRAMI HAKKINDA…
Geleneksel  Girişimciye  60.000 TL ‘ ye kadar , İleri girişimciliğe 370.000 TL ‘ ye kadar  hibe desteği verilmektedir.
Destek  Unsurları :  Geleneksel  girişimciye şahıs şirketi kuruluşunda 5000 TL , sermaye şirketi kuruluşunda  10.000 TL hibe desteği verilmektedir.
Performans Desteği ;  1. Yıl sonunda  toplam prim gün sayısına göre 5000-20000 TL  , 2. Yıl sonunda 5000-20000 TL
Ödenen sigorta prim gün sayıları ; girişimcinin genç, kadın ,engelli, gazi yada birinci derece şehit yakını olması durumunda  her performans döneminde belirlenen tutara 5000 TL eklenir.
İleri girişimcilikte, Makine , Techizat,  Yazılım desteği ;
Düşük orta- Düşük Teknoloji  için  destek üst limiti    100.000 TL   desteklenir. (  Destek oranı : % 75)
Orta Yüksek Teknoloji  için destek üst limiti   200.000 TL     ( Destek oranı : % 75 )
İleri Teknoloji  için destek üst limiti  300.000 TL  ( Destek oranı : % 75)
** Yerli makine ve yazılım alımında destek  oranına  + % 15 ilave edilir.
İleri Girişimcilik  Mentörlük, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği : 10.000 TL  ( %75)
Girişimcilik Destek Programından faydalanabilmek için Kosgeb tarafından  düzenlenen  uygulamalı girişimcilik eğitimlerini tamamlamış olmak  gerekmektedir.
Girişimcilik eğitimi ; Geleneksel girişimcilik eğitimi ve  İleri Girişimcilik Eğitimi olmak üzere iki ayrı eğitimden oluşur.
Girişimcilik eğitimi uzaktan eğitim  yöntemi ile gerçekleşir. İleri girişimcilik eğitimine katılabilmek için girişimcilerin, geleneksel  girişimci eğitimini tamamlamış olması gerekir.
Girişimcilik eğitimi okuma- yazma bilen herkese açıktır.  Bu eğitime başvuru ve katılım ücretsizdir.
Geleneksel Girişimci Eğitimi  :
 (1) Geleneksel Girişimci Eğitimi, girişimcilerin iş kurma ve yürütme konusunda bilgi sahibi olmaları, bu süreçte rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve iş fikirlerine yönelik iş modelini hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla sağlanır.
 (2) Geleneksel Girişimci Eğitiminin hedef kitlesi Geleneksel Girişimci Programına ve İleri Girişimci Eğitimine başvuru yapacak girişimcilerdir.
(3) Geleneksel Girişimci Eğitimi asgari olarak aşağıda belirtilen bölümlerden oluşur:
a) Girişimcilikte Temel Kavramlar
b) Girişim Fırsatlarını Görme ve Fikir Yaratma / Geliştirme
c) Yapılabilirlik Analizi
 ç) İş Modelleri, Müşteriler, Değer Önerileri ve Gelir Kaynakları
d) Ekonomi, Endüstri, Rekabet ve Müşteri Analiz
 e) Hukuki Altyapı f) Girişimin Etik Temelleri
 g) Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi
4) Geleneksel Girişimci Eğitimi için belirtilen bölümlere ilave bölümler eklenebilir. Eklenen bölümler Uzaktan Eğitim Sisteminde yer alır.
İleri Girişimci Eğitimi :
(1) İleri Girişimci Eğitimi yenilikçi, orta yüksek/yüksek teknoloji düzeyindeki sektörler ile imalat sektöründe faaliyet gösterecek girişimcilerin ihtiyaç duyabilecekleri bilgilerin kazandırılması amacıyla sağlanır.
 (2) İleri Girişimci Eğitiminin hedef kitlesi İleri Girişimci Programına başvuracak girişimcilerdir.
(3) İleri Girişimci Eğitimine katılacak girişimci, Geleneksel Girişimci Eğitimini tamamlamış olmalıdır.
 (4) İleri Girişimcilik Eğitimi asgari olarak aşağıda belirtilen bölümlerden oluşur:
a) Networking (Ağ Kurma)
b) Girişimin Finansal Yapısının Belirlenmesi ve Yönetimi
c) Yeni Girişimler için Finansal Kaynaklara Erişim
ç) Yenilik Yönetimi
d) Fikri Mülkiyet Hakları
e) Girişimin Profesyonel Yönetimi ve KOBİ’lerde Stratejik Yönetim
 f) Büyüme Sürecinin Yönetimi ve Büyüme Stratejileri
g) İş Planı Geliştirme (5) İleri Girişimci Eğitimi için belirtilen bölümlere ilave bölümler eklenebilir. Eklenen bölümler Uzaktan Eğitim Sisteminde yer alır.
Katılımcı adayı, www.kosgeb.gov.tr adresinden e-devlet şifresini kullanarak Girişimcilik Eğitimine katılım sağlar.
Girişimcilik eğitimi katılım belgesi
(1) Geleneksel Girişimci Eğitimini veya İleri Girişimci Eğitimini tamamlayan katılımcıların eğitimi tamamlama tarihi KOBİ Bilgi Sisteminde kayıt altına alınarak elektronik ortamda ilgili eğitime ilişkin Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi oluşturulur.
(2) Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesine e-devlet üzerinden erişim sağlanır. KOSGEB tarafından ayrıca fiziki belge düzenlenmez.
(3) Girişimcilik Eğitimi Memnuniyet Anketi eğitime katılan girişimci tarafından tamamlanmadan ilgili Girişimcilik Eğitimi için Katılım Belgesi oluşturulmaz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

İş & Yaşam bir bütün iken ;“ Günün Getirdikleri“

Dünyanın  her yerinde insanlık olarak, aynı kaygıları yaşadığımız günlerdeyiz. Kaygılarla baş edebilmek ve pek çok alanda  sürdürülebilir iy...