Güncel Hibe ve Teşvik Programları


Kogeb , 2021–01 Öncelikli Sektörlerde Faaliyet Gösteren Küçük İşletmeler ile Orta Büyüklükteki İşletmelerin Kritik Teknolojilerdeki Ar-Ge , İnovasyon ve Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi  başlıklı ilk çağrısını ilan etmiştir. Proje teklif çağrısının amacı, imalat sanayii sektörlerinde teknoloji, yenilik, ürün kalitesi ve verimlilik artışının sağlanması, endüstriyel kapasitenin dönüştürülerek daha rekabetçi hale getirilmesi , yüksek katma değerli üretimin artırılması amacıyla öncelikle orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren işletmelerin öncelikli sektörlerde,  Ar-Ge ve Ür-Ge projeleri desteklenmesidir. Son başvuru tarihi: 17 Mayıs 2021

Proje Konuları

1-  Otomotiv: Otomotiv sanayiinin rekabet gücünün korunarak geliştirilmesi amacıyla; küresel gelişmeler, yeni teknolojiler ve değişen müşteri beklentileri çerçevesinde Otomotiv sektöründe olmak üzere aşağıdaki konularda Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge proje fikirlerinin desteklenmesi 

2- Elektrikli ve/veya hidrojen ile çalışan motorlu kara taşıtları 3- Pil (batarya) teknolojisi 4-Yakıt hücresi

Elektronik Haberleşme: Elektronik sektöründe Ar-Ge’ye dayalı rekabetçi üretim ve ihracatın artırılması amacıyla; 5G ve ötesi teknolojiler dâhil olmak üzere yerli elektronik haberleşme şebeke ve altyapı bileşenleri kapsamında yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri.

Başvuru koşulları

    NACE Rev. 2 sınıflandırması kapsamında belirlenen NACE Kodu Otomotiv: 29.1 Motorlu kara taşıtlarının imalatı, 29.3 Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı, 27.2 Akümülatör ve pil imalatı ve Elektronik: 26.1 Elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı, 26.3 İletişim ekipmanlarının imalatı, 26.4 Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı, 26.5 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar ile saat imalat KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı olan ve başvuru tarihi itibariyle Küçük İşletme veya Orta Büyüklükteki İşletme ölçeğinde olanlar başvurabilecektir. Mikro işletmeler ise başvuramayacaklar.

Proje süresi      

En fazla 24 ay ,en az 8 ay olacaktır.

Destek Tutarı

Küçük Ölçekli İşletmeler 1,5 milyon TL,  Orta Ölçekli İşletmeler ise 6 milyon TL. Başvurunun kabul edildiği kurul veya komite kararında belirtilen tahmini geri ödemesiz destek tutarının %50’sine kadar teminat karşılığı erken ödeme yapılabilir.

Desteklenen Harcama Kalemleri

 Nitelikli Personel giderleri, Makine-Teçhizat, Donanım, Ham madde, Yazılım ve Hizmet alımı, Sınai Mülkiyet Hakları giderleri , Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri,  Proje Danışmanlık Desteği, Eğitim Desteği, Proje Tanıtım Desteği, Yurt içi ve Yurt dışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği, Proje Tanıtım Desteği, Yurt içi ve Yurt dışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyaretini kapsamakta.
KOSGEB  GİRİŞİMCİLİĞİ  GELİŞTİRME  DESTEK  PROGRAMI HAKKINDA…
Geleneksel  Girişimciye  60.000 TL ‘ ye kadar , İleri girişimciliğe 370.000 TL ‘ ye kadar  hibe desteği verilmektedir.
Destek  Unsurları :  Geleneksel  girişimciye şahıs şirketi kuruluşunda 5000 TL , sermaye şirketi kuruluşunda  10.000 TL hibe desteği verilmektedir.
Performans Desteği ;  1. Yıl sonunda  toplam prim gün sayısına göre 5000-20000 TL  , 2. Yıl sonunda 5000-20000 TL
Ödenen sigorta prim gün sayıları ; girişimcinin genç, kadın ,engelli, gazi yada birinci derece şehit yakını olması durumunda  her performans döneminde belirlenen tutara 5000 TL eklenir.
İleri girişimcilikte, Makine , Techizat,  Yazılım desteği ;
Düşük orta- Düşük Teknoloji  için  destek üst limiti    100.000 TL   desteklenir. (  Destek oranı : % 75)
Orta Yüksek Teknoloji  için destek üst limiti   200.000 TL     ( Destek oranı : % 75 )
İleri Teknoloji  için destek üst limiti  300.000 TL  ( Destek oranı : % 75)
** Yerli makine ve yazılım alımında destek  oranına  + % 15 ilave edilir.
İleri Girişimcilik  Mentörlük, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği : 10.000 TL  ( %75)
Girişimcilik Destek Programından faydalanabilmek için Kosgeb tarafından  düzenlenen  uygulamalı girişimcilik eğitimlerini tamamlamış olmak  gerekmektedir.
Girişimcilik eğitimi ; Geleneksel girişimcilik eğitimi ve  İleri Girişimcilik Eğitimi olmak üzere iki ayrı eğitimden oluşur.
Girişimcilik eğitimi uzaktan eğitim  yöntemi ile gerçekleşir. İleri girişimcilik eğitimine katılabilmek için girişimcilerin, geleneksel  girişimci eğitimini tamamlamış olması gerekir.
Girişimcilik eğitimi okuma- yazma bilen herkese açıktır.  Bu eğitime başvuru ve katılım ücretsizdir.
Geleneksel Girişimci Eğitimi  :
 (1) Geleneksel Girişimci Eğitimi, girişimcilerin iş kurma ve yürütme konusunda bilgi sahibi olmaları, bu süreçte rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve iş fikirlerine yönelik iş modelini hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla sağlanır.
 (2) Geleneksel Girişimci Eğitiminin hedef kitlesi Geleneksel Girişimci Programına ve İleri Girişimci Eğitimine başvuru yapacak girişimcilerdir.
(3) Geleneksel Girişimci Eğitimi asgari olarak aşağıda belirtilen bölümlerden oluşur:
a) Girişimcilikte Temel Kavramlar
b) Girişim Fırsatlarını Görme ve Fikir Yaratma / Geliştirme
c) Yapılabilirlik Analizi
 ç) İş Modelleri, Müşteriler, Değer Önerileri ve Gelir Kaynakları
d) Ekonomi, Endüstri, Rekabet ve Müşteri Analiz
 e) Hukuki Altyapı f) Girişimin Etik Temelleri
 g) Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi
4) Geleneksel Girişimci Eğitimi için belirtilen bölümlere ilave bölümler eklenebilir. Eklenen bölümler Uzaktan Eğitim Sisteminde yer alır.
İleri Girişimci Eğitimi :
(1) İleri Girişimci Eğitimi yenilikçi, orta yüksek/yüksek teknoloji düzeyindeki sektörler ile imalat sektöründe faaliyet gösterecek girişimcilerin ihtiyaç duyabilecekleri bilgilerin kazandırılması amacıyla sağlanır.
 (2) İleri Girişimci Eğitiminin hedef kitlesi İleri Girişimci Programına başvuracak girişimcilerdir.
(3) İleri Girişimci Eğitimine katılacak girişimci, Geleneksel Girişimci Eğitimini tamamlamış olmalıdır.
 (4) İleri Girişimcilik Eğitimi asgari olarak aşağıda belirtilen bölümlerden oluşur:
a) Networking (Ağ Kurma)
b) Girişimin Finansal Yapısının Belirlenmesi ve Yönetimi
c) Yeni Girişimler için Finansal Kaynaklara Erişim
ç) Yenilik Yönetimi
d) Fikri Mülkiyet Hakları
e) Girişimin Profesyonel Yönetimi ve KOBİ’lerde Stratejik Yönetim
 f) Büyüme Sürecinin Yönetimi ve Büyüme Stratejileri
g) İş Planı Geliştirme (5) İleri Girişimci Eğitimi için belirtilen bölümlere ilave bölümler eklenebilir. Eklenen bölümler Uzaktan Eğitim Sisteminde yer alır.
Katılımcı adayı, www.kosgeb.gov.tr adresinden e-devlet şifresini kullanarak Girişimcilik Eğitimine katılım sağlar.
Girişimcilik eğitimi katılım belgesi
(1) Geleneksel Girişimci Eğitimini veya İleri Girişimci Eğitimini tamamlayan katılımcıların eğitimi tamamlama tarihi KOBİ Bilgi Sisteminde kayıt altına alınarak elektronik ortamda ilgili eğitime ilişkin Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi oluşturulur.
(2) Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesine e-devlet üzerinden erişim sağlanır. KOSGEB tarafından ayrıca fiziki belge düzenlenmez.
(3) Girişimcilik Eğitimi Memnuniyet Anketi eğitime katılan girişimci tarafından tamamlanmadan ilgili Girişimcilik Eğitimi için Katılım Belgesi oluşturulmaz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Üç Ayda Şirketinizi Harekete Geçirin...

Gelecek geldi ! Şimdi ve gelecekte sürdürülebilir iş yaşamının içerisinde kalabilmek için kazandıran yenilikler ( inovasyon) yapmanın kaçını...