29 Mart 2021 Pazartesi

Otomotiv ve Elektronik Haberleşme Projeleri için 6 milyon TL

Kogeb , 2021–01 Öncelikli Sektörlerde Faaliyet Gösteren Küçük İşletmeler ile Orta Büyüklükteki İşletmelerin Kritik Teknolojilerdeki Ar-Ge , İnovasyon ve Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi  başlıklı ilk çağrısını ilan etmiştir. Proje teklif çağrısının amacı, imalat sanayii sektörlerinde teknoloji, yenilik, ürün kalitesi ve verimlilik artışının sağlanması, endüstriyel kapasitenin dönüştürülerek daha rekabetçi hale getirilmesi , yüksek katma değerli üretimin artırılması amacıyla öncelikle orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren işletmelerin öncelikli sektörlerde,  Ar-Ge ve Ür-Ge projeleri desteklenmesidir. Son başvuru tarihi: 17 Mayıs 2021

Proje Konuları

1-  Otomotiv: Otomotiv sanayiinin rekabet gücünün korunarak geliştirilmesi amacıyla; küresel gelişmeler, yeni teknolojiler ve değişen müşteri beklentileri çerçevesinde Otomotiv sektöründe olmak üzere aşağıdaki konularda Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge proje fikirlerinin desteklenmesi 

2- Elektrikli ve/veya hidrojen ile çalışan motorlu kara taşıtları 3- Pil (batarya) teknolojisi 4-Yakıt hücresi

Elektronik Haberleşme: Elektronik sektöründe Ar-Ge’ye dayalı rekabetçi üretim ve ihracatın artırılması amacıyla; 5G ve ötesi teknolojiler dâhil olmak üzere yerli elektronik haberleşme şebeke ve altyapı bileşenleri kapsamında yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri.

Başvuru koşulları

    NACE Rev. 2 sınıflandırması kapsamında belirlenen NACE Kodu Otomotiv: 29.1 Motorlu kara taşıtlarının imalatı, 29.3 Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı, 27.2 Akümülatör ve pil imalatı ve Elektronik: 26.1 Elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı, 26.3 İletişim ekipmanlarının imalatı, 26.4 Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı, 26.5 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar ile saat imalatı

    KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı olan ve başvuru tarihi itibariyle Küçük İşletme veya Orta Büyüklükteki İşletme ölçeğinde olanlar başvurabilecektir. Mikro işletmeler ise başvuramayacaklar.

Proje süresi      

En fazla 24 ay ,en az 8 ay olacaktır.

Destek Tutarı

Küçük Ölçekli İşletmeler 1,5 milyon TL,  Orta Ölçekli İşletmeler ise 6 milyon TL. Başvurunun kabul edildiği kurul veya komite kararında belirtilen tahmini geri ödemesiz destek tutarının %50’sine kadar teminat karşılığı erken ödeme yapılabilir.

Desteklenen Harcama Kalemleri

 Nitelikli Personel giderleri, Makine-Teçhizat, Donanım, Ham madde, Yazılım ve Hizmet alımı, Sınai Mülkiyet Hakları giderleri , Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri,  Proje Danışmanlık Desteği, Eğitim Desteği, Proje Tanıtım Desteği, Yurt içi ve Yurt dışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği, Proje Tanıtım Desteği, Yurt içi ve Yurt dışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyaretini kapsamakta.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Biliyor muydunuz ?

Devlet desteklerinden maksimum oranda faydalanabiliyorsanız, sürdürülebilir rekabet gücünüzü sağlayabiliyorsunuz demektir. Devlet hibe ve ...