23 Eylül 2017 Cumartesi

2017-01 KOSGEB PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

Üretim ve teknoloji seviyesi yüksek, katma değerli ürünlerin ve Kobi'lerin payının arttırılması amacıyla teklif çağrısı açılmıştır. 
Proje başvuruları sistem üzerinden 11 Eylül-20 Ekim 2017 tarihlerinde alınacaktır. 
Hedef Sektör : Nace Rev 2. Sınıflandırmasına göre; imalat sanayinde faaliyet gösteren kobi ölçeğindeki işletmeler 
Diğer Başvuru Koşulları :  
-Orta ve yüksek teknolojilerdeki tüm işletmeler başvurabilir. 
-İşletme eğer orta ve düşük teknolojili sektörlerde ise ; 2016 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 300.000 TL, çalışan sayısı en az 3 olmalıdır. 
-Başvuracak tüm işletmelerin bilanço esasına göre defter tutması ve 2016 yılı Kurumlar yada gelir vergisi beyannamesi ibraz etmesi zorunludur.

Proje Bütçesi Özel Sınırı : Teklif edilen projenin toplam bütçesi, işletmenin 2016 yılı net satış hasılatını aşamaz.
Çağrı Bütçesi : 500.000 TL 
Proje Süresi : En az 6 ay ve en fazla 12 aydır.
Proje Destek Üst Limiti : Geri Ödemesiz : 300.000 TL
Geri Ödemeli : 700.000 TL  , Toplam : 1.000.000TL
Destek Oranı : %60 
Uygun Proje Konuları : İşletmeler, bu proje teklif çağrısı kapsamında, aşağıdaki proje konularından yalnız biri için başvuruda bulunabilecektir.

1- Dördüncü sanayi devrime hazırlık: Üretimde nesneler arası internet bağlantısı 
2- Orta ve yüksek teknolojili sektörlerdeki imalat kapasitesinin güçlendirilmesi ve dış pazar öncelikli olmak üzere satış hacminin arttırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir. 
3- Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş
4- İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım
5- Mikro ölçekli işletmelerin tasarım-mühendislik-ürün geliştirme imkan ve kabiliyetlerinin güçlendirilmesi ile imalat kapasitesinin arttırılması, satış hacminin ve pazar payının genişletilmesine yönelik bütüncül gelişim ve büyüme vizyonu içeren projeler desteklenecektir.
6- Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi 
7- Enerji  verimliliğinin arttırılması 
8- Yeşil üretime geçiş 

Başvuru yapacak firmaların en geç 15 Ekim 2017 tarihine kadar proje yazımlarını tamamlamaları faydalı olacaktır. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Firmaların iş süreçlerine yenilikçi bir bakış açısı kazandırmayı hedefleyen Evobulut ile işbirliği anlaşmamız imzalandı...

Dijital dönüşüm çözüm ortağımız  Evobulut,  2004 yılında kurulmuş olup, firmalarımıza iş süreçlerinde bulut tabanlı teknolojik çözümler sunm...