23 Eylül 2017 Cumartesi

2017-01 KOSGEB PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

Üretim ve teknoloji seviyesi yüksek, katma değerli ürünlerin ve Kobi'lerin payının arttırılması amacıyla teklif çağrısı açılmıştır. 
Proje başvuruları sistem üzerinden 11 Eylül-20 Ekim 2017 tarihlerinde alınacaktır. 
Hedef Sektör : Nace Rev 2. Sınıflandırmasına göre; imalat sanayinde faaliyet gösteren kobi ölçeğindeki işletmeler 
Diğer Başvuru Koşulları :  
-Orta ve yüksek teknolojilerdeki tüm işletmeler başvurabilir. 
-İşletme eğer orta ve düşük teknolojili sektörlerde ise ; 2016 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 300.000 TL, çalışan sayısı en az 3 olmalıdır. 
-Başvuracak tüm işletmelerin bilanço esasına göre defter tutması ve 2016 yılı Kurumlar yada gelir vergisi beyannamesi ibraz etmesi zorunludur.

Proje Bütçesi Özel Sınırı : Teklif edilen projenin toplam bütçesi, işletmenin 2016 yılı net satış hasılatını aşamaz.
Çağrı Bütçesi : 500.000 TL 
Proje Süresi : En az 6 ay ve en fazla 12 aydır.
Proje Destek Üst Limiti : Geri Ödemesiz : 300.000 TL
Geri Ödemeli : 700.000 TL  , Toplam : 1.000.000TL
Destek Oranı : %60 
Uygun Proje Konuları : İşletmeler, bu proje teklif çağrısı kapsamında, aşağıdaki proje konularından yalnız biri için başvuruda bulunabilecektir.

1- Dördüncü sanayi devrime hazırlık: Üretimde nesneler arası internet bağlantısı 
2- Orta ve yüksek teknolojili sektörlerdeki imalat kapasitesinin güçlendirilmesi ve dış pazar öncelikli olmak üzere satış hacminin arttırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir. 
3- Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş
4- İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım
5- Mikro ölçekli işletmelerin tasarım-mühendislik-ürün geliştirme imkan ve kabiliyetlerinin güçlendirilmesi ile imalat kapasitesinin arttırılması, satış hacminin ve pazar payının genişletilmesine yönelik bütüncül gelişim ve büyüme vizyonu içeren projeler desteklenecektir.
6- Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi 
7- Enerji  verimliliğinin arttırılması 
8- Yeşil üretime geçiş 

Başvuru yapacak firmaların en geç 15 Ekim 2017 tarihine kadar proje yazımlarını tamamlamaları faydalı olacaktır. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Biliyor muydunuz ?

Devlet desteklerinden maksimum oranda faydalanabiliyorsanız, sürdürülebilir rekabet gücünüzü sağlayabiliyorsunuz demektir. Devlet hibe ve ...