12 Aralık 2013 Perşembe

Kobilerde Verimlilik Üzerine…


Küresel krize karşı ayakta kalmanın başlıca kuralları arasında VERİMLİ ÜRETMEK geliyor. Global ekonominin rekabetin zorlaştığı dönemlerde şirketinizi Check-up’dan geçirmek önemli.

Verimlilik ölçümleri esnasında gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi gereken hususlardan başlıcaları şunlar:

1- Enerji maliyetlerinin minimize edilmesi

2-Doğru yerde doğru insan seçimi ve ekip motivasyonunun sağlanması

3-Performansa göre maaş

4-Fiziki şartları gözden geçirmek

5-Bilgiye yatırım yapılması

6-İnovasyon-Yenilik

7-Mutlaka Kurumsallaşmanın Sağlanması

Tüm süreç ve faktörler adım adım etüd edilerek, sürekli iyileştirme felsefesi kurumsal bir felsefe olarak benimsenmeli ve uygulanmalıdır. Rekabet edebilirliğinin kurallarına uygun çalışmayı hedefleyen , inanan ve uygulayan kurum ve kuruluşların uzun yıllar ayakta kalarak pek çok hayatda katma değer yaratması mümkün olabilecektir…


Münevver OLCAYSOY

Değişim Yönetimi Danışmanı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Otomotiv ve Elektronik Haberleşme Projeleri için 6 milyon TL

Kogeb , 2021–01 Öncelikli Sektörlerde Faaliyet Gösteren Küçük İşletmeler ile Orta Büyüklükteki İşletmelerin Kritik Teknolojilerdeki Ar-Ge , ...